FAQ

1Wat is het verschil tussen een grootzakelijke en MKB-energieklant?
Er zijn een aantal zaken die bepalen of u een kleinzakelijke energieklant bent:
 • De capaciteit van alle aansluitingen moet voor elektriciteit kleiner zijn dan 3x80 Ampère en voor gas kleiner dan 40 m3 per uur. Bekijk hier meer informatie over de aansluitcapaciteit in het MKB.
 • Voor kleinzakelijke klanten geldt het leveranciersmodel. Dit betekent dat ook de kosten voor de netbeheerder door uw energieleverancier in rekening worden gebracht. U krijgt dus één energierekening. Uw energieleverancier verrekent de netbeheerkosten vervolgens met de netbeheerder. Ook de kosten voor het landelijk netwerk van gas (GTS) en elektriciteit (TenneT) worden via uw energieleverancier in rekening gebracht, zoals de regiotoeslag voor gas.

MKB-energieklanten worden per maand op voorschot gefactureerd. Aan het einde van het jaar wordt het voorschot verrekend met wat u daadwerkelijk heeft verbruikt.

Voor grootzakelijke energieklanten geldt het volgende:
 • De capaciteit van minstens één aansluiting moet voor elektriciteit groter zijn dan 3x80 Ampère en voor gas groter dan 40 m3 per uur. Bekijk hier meer informatie over de aansluitcapaciteit in de grootzakelijke markt.
 • Voor grootzakelijke klanten geldt het netbeheerdersmodel. Dit betekent dat grootzakelijke klanten de kosten van regionaal netbeheer gefactureerd krijgen door de netbeheerder zelf. De kosten voor het landelijk netwerk van gas (GTS) en elektriciteit (TenneT) worden via de energieleverancier in rekening gebracht, zoals de regiotoeslag voor gas.

Grootzakelijke energieklanten worden per maand op basis van werkelijk verbruik gefactureerd. Dit hangt af van de aanwezigheid van een telemetriemeter (slimme meter). Heeft u naast uw grootverbruikaansluitingen één of meer kleinverbruikaansluitingen? Dan worden deze veelal op basis van voorschot gefactureerd.

2Wat bepaalt hoe hoog de energieprijzen zijn?
De energieprijzen hangen af van onder andere:
 • De prijs van grondstoffen, zoals olie, gas en kolen.
 • Het politieke klimaat in de landen waar olie en gas geproduceerd wordt.
 • Vraag en aanbod: de verhouding tussen beschikbare energiebronnen (aanbod) en de consumptie van deze energiebronnen (vraag).
 • Economische ontwikkelingen: in tijden van recessie is de vraag naar energie minder, wat een positief effect heeft op de energieprijzen. Als de economie weer aantrekt, zal de vraag toenemen en zullen prijzen stijgen.
 • Het weer: een strenge winter zorgt logischerwijs voor hogere gasprijzen, omdat de vraag groter is.
 • De koers van de euro ten opzichte van de dollar.

1Wat is salderen en hoe werkt dit?
Salderen is het terugleveren van elektriciteit op het energienet.
Salderen is mogelijk als u zelf zonnepanelen of zonnecollectoren heeft en u daarmee zelf energie opwekt. Een deel gebruikt u waarschijnlijk voor uw eigen bedrijf of huishouden en een deel levert u op het energienet. Door salderen is het mogelijk om alle zelfopgewekte energie in mindering te brengen op de totaal verbruikte energie.
2Kan ik zomaar elektriciteit terugleveren op het energienet?
Wanneer u als ondernemer elektriciteit op het net wilt terugleveren, dient u eerst een aantal zaken te regelen.
 • Uw elektriciteitsmeter moet in staat zijn om te registreren hoeveel energie u teruglevert op het energienet. Als u deze niet heeft, vraagt u deze aan via uw netbeheerder.
 • Voor MKB en ZZP geldt: wanneer u zonnepanelen installeert, meldt u deze eerst aan op www.energieleveren.nl zodat uw netbeheerder er vanaf weet. Voor grootzakelijke klanten geldt dat u zich moet melden bij uw netbeheerder voordat u zonnepanelen installeert.
3Wat is de terugleververgoeding van leveranciers?

Zowel ZZP, MKB als grootzakelijk ontvangen een terugleververgoeding wanneer meer elektriciteit wordt teruggeleverd op het energienet dan afgenomen bij de energieleverancier. Deze vergoeding ligt echter veel lager dan het energietarief die in mindering wordt gebracht op uw energierekening bij salderen. Gemiddeld op zes eurocent.Om een terugleververgoeding te ontvangen is een speciaal terugleverovereenkomst nodig. De overeenkomst sluit u af met de energieleverancier. Hierin staan onder andere afspraken over de terugleververgoeding.


1Hoe kan ik overstappen?

Bent u ZZP’er of MKB’er en wilt u overstappen naar een leverancier die wij u hebben aangeboden? Dan sturen wij uw aanvraag door naar de energieleverancier, die uw energiecontract bij uw huidige leverancier opzegt. Let hierbij wel op de einddatum van uw contract: ligt deze te ver in de toekomst, dan pleegt u contractbreuk en kan het zijn dat u een opzegvergoeding moet betalen. Grootzakelijke energieklanten dienen zelf het huidige contract op te zeggen.

2Zegt MKB Focus mijn huidige contract op?

Grootzakelijke energiecontracten zeggen wij niet voor u op. Dit betekent dus dat u als grootzakelijke energieklant zelf uw huidige contract moet opzeggen.

Bent u ZZP’er of MKB’er? Dan sturen wij uw aanvraag door naar de energieleverancier, die uw energiecontract bij uw huidige leverancier opzegt. Let hierbij wel op de einddatum van uw contract: ligt deze te ver in de toekomst, dan pleegt u contractbreuk en kan het zijn dat u een opzegvergoeding moet betalen.

3Hoe kan ik mijn afspraak met de adviseur verzetten?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u door onvoorziene omstandigheden uw afspraak moet verzetten. U kunt een nieuwe afspraak maken op de pagina afspraak verzetten. Uw huidige afspraak wordt dan automatisch geannuleerd.

Als u toch heeft afgezien van het consultatiegesprek omdat u bijvoorbeeld akkoord heeft gegeven op een ander aanbod, dan kunt u zich afmelden voor onze diensten.